Våre tilbud

Kystinkubatoren kan tilby:

•    Kontorplass i et inspirerende havbruksmiljø på Lovund
•    Rådgivning
•    Prosjektdeltakelse og prosjektledelse
•    Nettverk
•    Kompetanse