Velkommen til Kystinkubatoren

Kystinkubatoren er et våkent, oppfinnsomt og effektivt redskap for utvikling av havbruks- og fiskeri- relatert virksomhet på Helgelandskysten. Ved bruk av relevant spisskompetanse, lokalt og nasjonalt nettverk og tilgjengelig entreprenørskap, og ved aktivt arbeid mot finansieringskilder, skaper vi ny virksomhet. Slik virksomhet kan være knoppskyting i/fra eierbedriftene, men også annen aktivitet som fremmer selskapets målsetning.

Jobber du med en spennende forretningside? Kanskje vi kan bidra? Ta kontakt!