Nettverk

Offentlige samarbeidspartnere:

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune jobber for å utvikle gode og spennende jobber for innbyggerne i Nordland og samarbeider nært med næringsliv, kommune, og organisasjoner.

Lurøy Kommune

Lurøy Kommune har fokus på næringsutvikling. Kommunen har støttet Kystinkubatoren siden oppstarten.

 

SIVA

SIVA´s hovedoppgave er å bidra til vekst og utvikling av næringslivet i alle deler av landet. SIVA har et særlig ansvar for distriktene.