Prosjekter

Kystinkubatoren har deltatt i prosjekt som har medført etablering av arbeidsplasser i 29 bedrifter i perioden 2006 - 2015. 16 av dem er nye bedrifter, 13 i eksisterende. De samlede investeringene i tilknytning til våre prosjekter er betydelige på Helgeland.

Vi er tatt opp i det nye inkubasjonsprogrammet til SIVA. Dette programmet forventer at vi årlig skal være bidragsyter til 6 nye bedrifter/forretningsmessige innovasjoner.

Eksempler på bedrifter:

Sundsfjord Smolt

Etablert i 2007. Yngel/settefiskanlegg i Gildeskål for produksjon av 8 millioner smolt/år

Nordland rensefisk

Etablert i 2010. Samarbeids-FOU-prosjekt for oppdrett av leppefisk. Produksjonen skjer på Lovund

Helgeland Båtservice

Bistand vedrørende finansiering av utbygging og videreutvikling av Helgeland Båtservice. 2009-2012.

Lovund Engineering AS

Bistand vedrørende etablering av Lovund Engineering AS 2014-2015

Fischer Helgeland AS

Bistand vedrørende etablering av Fischer Helgeland AS 2016